ŠC Celje SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja EOL126Dijaki na občinskem oddelku za okolje in prostorSrednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja že vrsto let sodeluje z Mestno občino Celje. V decembru 2017 smo za dijake programa okoljevarstveni tehnik izvedli pouk na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo. Vsebine, ki jih spoznavamo v okviru strokovnega predmeta gospodarjenje z okoljem, smo nadgradili s predstavitvijo prednostnih nalog in spoznavanjem pristojnosti občine na področju urejanja prostora in varovanja okolja. Spoznali smo glavne strateške cilje nove Celostne prometne strategije Mestne občine Celje in poglavitne naloge na področju varovanja okolja, kamor sodi Program operativnih ciljev za doseganje strateških okoljskih ciljev. Namen Celostne prometne strategije je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. To bo za Celjane pomenilo boljšo kakovost bivanja, možnost razvoja javnega prometa ter več priložnosti za kolesarjenje in hojo. Prinaša tudi večjo bivalno urbano kulturo in s tem nove priložnosti za razvoj turizma. Cilj je uravnotežen trajnostni promet, kar pomeni, da vodilno vlogo prevzamejo pešci, sledijo jim kolesarji, javni potniški promet in na koncu osebni avtomobili. Seznanili smo se tudi z ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Mestni občini Celje. Dijaki so bili s posredovanimi informacijami in predstavitvijo posameznih nalog presenečeni, tako glede obsega del kot tudi v spoznanju interdisciplinarnosti strokovnih služb MOC.

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si