SS za_gradbenistvo_in_varovanje_okolja_1Izobraževanje v podjetjihNa Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja dijaki v programu okoljevarstveni tehnik v četrtem letniku izvajamo posebno prakso z namenom, da vsi dijaki dobijo široka znanja v več podjetjih, kjer imajo različno okoljevarstveno problematiko. Izbrali smo nekaj podjetij iz naše regije: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Štore Steel, d.o.o., Kova, d.o.o., Thermana, d.d., Mlekarna Celeia, d.o.o., Cinkarna, d.d., Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., in Frutarom Etol, d.o.o. V vseh dijaki opravljajo konkretna dela v službah varovanja okolja. V vsakem podjetju so prisotni tudi učitelji strokovnih predmetov, ki se tudi sami seznanijo z vsemi deli in novostmi. Tako smo na primer v podjetju Frutarom Etol spoznali delovanje podjetja s poudarkom na trajnostnem ekološkem razvoju, seznanili smo se s komuniciranjem z javnostjo, si ogledali proizvodnjo in okoljevarstvene tehnologije v procesu proizvodnje ter podrobneje spoznali dela in okoljevarstvene tehnologije na področju varovanja voda, zraka in ravnanja z odpadki.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
www.sc-celje.si/gr/