Biotehniska sola MariborTako kot številni prostovoljci po Sloveniji smo se tudi zaposleni na Biotehniški šoli Maribor skupaj z dijaki pridružili vseslovenski akciji »Pomladimo gozdove«. Glede na naravne nesreče, ki so v zadnjih letih prizadele naše gozdove, menimo, da bi bilo potrebnih še več tovrstnih akcij. To so pokazali tudi naši dijaki, ki so se prostovoljno odločili, da s svojim delom primaknejo drobec k ponovni oživitvi poškodovanih gozdov. Tako je čutila Zala, ko je dejala: »Kaj pa naj bi počela doma v tem času? Spala? Ob šestih mi ni bilo težko vstati za naravo.« Njeno odločitev je podkrepil še Luka: »Že tako imamo onesnažen zrak, zato naj bo okrog nas čim več gozdov. Žal pa je odnos ljudi do gozdov slab, saj jih vse preveč še vanje odmetava smeti, vedno več motoristov pa uničuje podrast.« Da je akcija dosegla svoj namen, so dijaki pokazali v ponedeljek v šoli, ko so sošolcem navdušeno pripovedovali o sobotnem pogozdovanju na Pohorju. Zagotovo se bo podobnih akcij v prihodnje udeležilo še več mladih iz naše šole.
Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si