Plastika skaza EOL160

V Skazi nadaljujemo z digitalizacijo. V našo proizvodnjo namreč vpeljujemo MES (Manufacturing Execution System) ali Sistem za upravljanje proizvodnje. Z uvedbo MES-a bomo digitalizirali spremljanje proizvodnje in pridobili ključne podatke, potrebne za nadaljnjo optimizacijo. Zmanjšali bomo število slabih kosov, s čimer bomo izboljšali amortizacijo strojev, posledično pa proizvedli manj odpadnega materiala. Zgodil se bo verižni učinek v procesu na povezanih napravah in v sklopu zaposlenih, saj bodo le-ti razbremenjeni in se bodo lahko fokusirali na druga področja. Zmanjšali bomo tudi število in dolžino zastojev, s tem pa izboljšali učinkovitost. Hkrati bomo prihranili na potrošeni električni energiji in posledično izboljšali konkurenčno prednost. Še en prihranek se bo zgodil, in sicer na papirni dokumentaciji, saj bodo vsa navodila, poročila, priporočila, tehnična dokumentacija ipd., v digitalni obliki.

Pripravil: Grega Rednak, IT arhitekt

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com