testata vela si EOL121Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. Z namenom osveščanja, spodbujanja in razprave o sistemu EMAS v Sloveniji bo organizirana delavnica, kjer bodo predstavljene izkušnje EMAS organizacij iz Slovenije in tujine, zakonodajne olajšave članic EU v korist EMAS organizacijam in predstavitev Evropske Komisije o pripravi sektorskih referenčnih dokumentov za prioritetne sektorje: ravnanje z odpadki, turizem, gradbeni sektor in javno upravo. Del delavnice bo namenjen razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij. Delavnica, ki bo potekala 14. 9. 2017 na GZS, je namenjena podjetjem, javnim institucijam, preveriteljem in drugim zainteresiranim deležnikom. Organizatorji delavnice so MOP, ZRS Bistra Ptuj in GZS. Več informacij o spodbudah za EMAS organizacije na www.lifebraver.eu.

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  life LOGO EOL121   logo braver EOL121
www.bistra.si