SC Celje_-_delavnicaDelavnica o pravilnem ravnanju z gradbenimi odpadkiFebruarja smo za četrtošolce programov gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik v okviru projekta ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija s programom LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, izvedli delavnico o gradbenih odpadkih »Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki – breme, odgovornost ali priložnost«. V uvodu je mag. Jure Leben z ZAG-a predstavil projekt ReBirth. Janja Leban z GZS je predstavila zakonodajo o industrijskih in gradbenih odpadkih, Mirko Šprinzer s PKG pa je predstavil izkušnje z ravnanjem z gradbenimi odpadki, predvsem pa je izpostavil pomanjkljivosti v praksi pri izvajanju zakonodaje o odpadkih. Primož Jurjavčič iz podjetja Structum je predstavil postopke selektivnega rušenja, delavnico pa je sklenila doc. dr. Ana Mladenovič z ZAG-a, ki je predstavila različne vrste žlindre, katerih lastnosti so močno odvisne od postopkov pridobivanja. Opisala je postopke nanoremediacije, s katerimi očistimo onesnažena območja, in podala zanimive izzive sedanjosti: kako bi zamenjali cement (katerega proizvodnja je energetsko potratna in ekološko sporna), naredili umetni bitumen, s katerimi alternativnimi materiali bi lahko zamenjali agregate idr. Ob tej priložnosti je bila v avli Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja mobilna razstava.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
www.sc-celje.si/gr/