Dana EOL__118V mesecu aprilu je v vseh hipermarketih Mercator potekala posebna aktivnost nagrajevanja nakupov – ob hkratnem nakupu 5 izdelkov Dane (1 l in 1,5 l) ali Ljubljanskih mlekarn v embalaži Tetra Pak so kupci na info pultu ali tik tak blagajni dobili 10 paketov papirnatih robčkov Lucart Eco Natural.
Posebnost robčkov je v tem, da so reciklirani iz kartonskega dela embalaže Tetra Pak. Kar 75 % embalaže Tetra Pak je izdelane iz kartona, ki ga je mogoče reciklirati v nove, uporabne izdelke, med drugim tudi v papirnate robčke. S projektom želimo zasledovati cilje, kot so: ozaveščati potrošnike, da je odpadno embalažo Tetra Pak mogoče predelati in v obliki drugega izdelka ponovno uporabiti, s čimer se ohranjajo gozdovi in naravni viri surovin; na trgovskih policah spodbujati nakup izdelkov v embalaži Tetra Pak ter ji dodati izdelke iz tovrstne predelane embalaže (higienski robčki); povečati količino ločeno zbrane odpadne embalaže Tetra Pak v lokalnih skupnostih, dvigniti okoljsko zavest in utrditi izdelke Dana v embalaži Tetra Pak kot prijaznih do okolja.

Dana, d.o.o.
www.dana.si