GIZ DZP EOL 123Plin v SlovenijiV Sloveniji k slabi kakovosti zraka in posledično preveliki koncentraciji prašnih delcev v času ogrevalne sezone v največji meri pripomorejo individualna kurišča in promet. Odličen ukrep za reševanje tovrstne problematike je zemeljski plin, ki škodljivih prašnih delcev praktično ne povzroča.
Plinovodno omrežje pri nas je energetsko učinkovito in dobro razvito, za kar imajo največ zaslug člani GIZ za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). »Omrežje v skupni dolžini prek 4.600 km smo zgradili prav tam, kjer so območja z veliko poseljenostjo in posledično onesnaženim zrakom,« pojasnjuje Urban Odar, direktor GIZ DZP. Poleg tega je uporaba stisnjenega zemeljskega plina (CNG) kot alternativnega goriva eden najučinkovitejših načinov za znižanje porabe nafte v prometu. V določenih segmentih prometa, denimo pri (pri)mestnih avtobusih, CNG predstavlja edino realno alternativo nafti. Ključnega pomena za njegov razvoj je nadaljnje širjenje obstoječe infrastrukture polnilnih mest, za kar bomo v GIZ DZP spodbujali tudi odločevalce.

GIZ DZP, g.i.z.
www.giz-dzp.si