Med stavbo nacionalne televizije in novogradnjo Neuhaus v Ljubljani je v začetku poletja zaživel nov vodni element – kovinski stebri, ki s pršenjem vode ustvarjajo osvežitev v poletnih mesecih. Gre za del nove urbane opreme, ki se je začela umeščati maja 2022 ob prenovi Čufarjeve ulice. Z obnovo so se postopoma odpirala območja za pešce in kolesarje. Izvedena je bila ureditev pripadajoče infrastrukture, javna razsvetljava in mirujoči promet, prestavljeni so bili komunalni vodi. Dodatna ozelenitev, fontana, pitnik in novo tlakovanje skupaj s spodbujanjem trajnostne mobilnosti prispevajo tudi k ohlajanju tega območja in blaženju posledic podnebnih sprememb. V CMC GROUP smo v sklopu prenove območja izvedli strojna in elektro dela na pršilniku. Naredili smo strojne inštalacije in razvod od priključka do strojnice. Skladno z načrti projektantov smo poskrbeli, da smo dosegli želeni efekt pršenja in gostoto meglic. Pri tem smo izvedli več testiranj in prilagodili avtomatiko delovanja pršilnika. V elektro omari je namreč krmilnik, ki regulira delovanje skladno s časovnimi nastavitvami in zunanjimi dejavniki.

CMC GROUP d.o.o.
www.cmc-group.si