Znanost pravi, da bo prihodnost homo sapiensa odvisna od tega, ali se bo lahko razvil v homo ecologicus, kar pomeni, da moramo spremeniti svoje vedenje in način življenja, da bomo lahko preživeli. V skladu z Manifestom o učenju in izobraževanju odraslih (ALE) za trajnost se moramo »naučiti trajnosti, razumeti sebe, ponovno graditi naš sistem vrednot na boljši način in ukrepati v skladu z njim«. Vseživljenjsko izobraževanje ima izredno vlogo pri obravnavanju in reševanju okoljskih izzivov, saj moramo učenci vseh starosti biti sposobni razviti znanje, veščine in stališča za bolj trajnostno življenje, spremeniti vzorce potrošnje in proizvodnje, sprejeti bolj zdrav način življenja in prispevati k preoblikovanju naše družbe. Prav zato bo tudi eksponentno naraščala potreba po usposobljenem in visokokakovostnem kadru s področja upravljanja z okoljem in njegovega varovanja. Interdisciplinarna znanja lahko zainteresirani pridobijo v okviru študijskega programa Upravljanje z okoljem na Fakulteti za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu in tako pomagajo graditi zeleno prihodnost.
Zapisala: dr. Mojca Blažič

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
https://fpuv.uni-nm.si