Valtex -_eko_iniciativaEko iniciativaOsnovna ideja EKO INICIATIVE je, da lahko prav vsi prispevamo svoj delež k ohranjanju okolja. Skupnost EKO INICIATIVA dneva v dan raste in danes šteje več kot 139 članov, ki so od ustanovitve skupnosti v letu 2010 pa do danes zgolj z uporabo trajnostne higiensko papirne konfekcije, izdelane iz odpadne embalaže mleka in sokov (KEMS), pred nepotrebno sečnjo ohranili 11.214 smrek, pomagali predelati 2.266 ton odpadne tetrapak embalaže, s tem zmanjšali odlaganje 3.594 m3 odpadne embalaže na deponijah in preprečili 1.325.900 kg nepotrebnih izpustov CO2. Vse naštete parametre izračunava poseben interaktivni EKO KALKULATOR, ki uporablja dejanske podatke članov EKO INICIATIVE. Mesečno ažurirani podatki so objavljeni na spletni strani EKO INICIATIVA, kjer lahko obiskovalci ali posamezni člani zase ves čas spremljajo rezultate oziroma prispevek k ohranjanju okolja. S svojim trajnostnim delovanjem se lahko člani pred svojimi obiskovalci in zaposlenimi pohvalijo z letno nalepko TRAJNOSTNA OBJEKTNA HIGIENA, na voljo pa je tudi CERTIFIKAT TRAJNOSTNA OBJEKTNA HIGIENA. Več informacij na prenovljeni spletni strani www.eko-iniciativa.si.

Valtex & Co. d.o.o.
www.valtex.si