Vgradnja membranske kasete
Vgradnja membranske kasete

V okviru Evropskega projekta Poreč, ki se je začel izvajati decembra 2014, bodo na območju Poreča in njegove okolice do konca leta 2023 zgradili in obnovili kanalizacijsko omrežje. Skupna vrednost projekta je 67.187.400 EUR. Od tega je 74 % nepovratnih sredstev iz strukturnega sklada EU, preostalih 26 % pa je zagotovljeno v enakem deležu s sredstvi enot lokalne samouprave, sredstvi Hrvatskih voda in sredstvi Ministrstva za okolje in energijo. CMC GROUP kot podizvajalec sodeluje v drugi fazi projekta, ki vključuje gradnjo štirih čistilnih naprav s skupno zmogljivostjo čiščenja 137.500 PE na lokacijah: Lanterna (30.000 PE), Poreč – sever (37.000 PE), Poreč – jug (48.000 PE) in Vrsar (22.500 PE), ter izvedbo sistema za solarno sušenje blata. Naše podjetje CMC GROUP trenutno izvaja montažo tehnološke opreme ter izdelavo strojnih inštalacij na vseh štirih čistilnih napravah. Uporabljena je najsodobnejša membranska bioreaktorska tehnologija – MBR, ki bo omogočila ponovno uporabo prečiščene vode za namakanje zelenih površin, zalivanje športnih igrišč in kmetijskih pridelkov, za namene varstva pred požarom in kot tehnološke vode za pranje ulic. Za funkcionalnost naprave je treba namestiti več kot 800 različnih kosov mehanske opreme, kot so fina sita, mikro sita, peskolovi, puhala, kasetne membrane in podobno, zaradi česar je voda pripravljena za ponovno uporabo oziroma postane vir in ne odpadna voda.

CMC GROUP d.o.o.
www.cmc-group.si