Steklarna Hrastnik-friends-druzinaSteklarna Hrastnik ima novo čistilno napravoV Steklarni Hrastnik si pri svojem delu vseskozi prizadevamo, da smo pri poslovanju odgovorni ter pozorni na družbene in okoljske vplive. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem smo v juliju 2011 pristopili k izgradnji čistilne naprave proti prekomernemu emitiranju prašnih delcev v okolje. Na čistilno napravo smo priključili vse štiri talilne objekte na lokaciji Cesta 1. maja 14. V decembru 2011 je čistilna naprava začela delati. Ob upoštevanju vse višjih standardov varovanja okolja si prizadevamo najti še boljše dolgoročne rešitve. Ker imajo dimni plini, ki prihajajo iz peči, temperaturo cca 400 °C, smo se odločili, da bomo odpadno toploto koristili za ogrevanje sanitarne vode in prostorov upravne zgradbe ter jo vračali neposredno v dve steklarski peči. Pri tem so predvideni prihranki pri koriščenju odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ocenjeni na cca 150.000 Nm3 zemeljskega plina na letni ravni (cca 60.000 EUR/letno), pri vračanju odpadne toplote (zrak) na peči G in H pa je ocena prihranka za cca 430.000 Nm3 zemeljskega plina letno (cca 170.000 EUR/letno). Vrednost investicije je znašala cca 1,1 milijonov evrov.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si