GoOptiEOL 113GoOptiMednarodni prevoznik GoOpti mesečno prepelje več kot 20.000 potnikov. Ti po šestih državah EU lahko potujejo z njihovimi 64 prevozniki. S tovrstnimi prevozi so veliko prispevali k zmanjšanju izpustov v ozračje, saj je bilo prav zaradi njih v zadnjih petih letih na cestah 175.000 vozil manj, okolju pa prihranjenih več kot 9.000 ton izpustov CO2. Svoj delež k varovanju okolja bodo od zdaj prispevali s še eno novostjo – z zasebnimi ali skupinskimi poslovnimi prevozi z avtomobili višjega cenovnega razreda. V oktobru so več kot 430 vozilom dodali šest novih, prestižnih vozil. »Našim potnikom bomo omogočali nepozabno izkušnjo prevoza v avtomobilih, opremljenih z najnovejšo svetovno tehnologijo multi-sense. Gre za tako imenovano intuitivno tehnologijo, s katero se vozilo višjega cenovnega razreda prilagaja potnikom,« je razširjeno ponudbo predstavil Marko Guček, direktor podjetja GoOpti. Zaposlenim v podjetjih bodo tako s poslovnimi prevozi na sestanke zagotavljali kakovostno storitev, hkrati pa bodo podjetja s tem zmanjšala stroške za prevoz.

GoOpti
www.goopti.com