20180123 vzorci 1 5 AD1 EOL126VzorciV okviru razvojnega evropskega projekta SaltGae v družbi Koto demonstrirajo tehnologijo čiščenja odpadne organsko obremenjene slane odpadne vode. V januarju so sistem z odprtim bazenom z mikroalgami posodobili in nadgradili s predpripravo z anaerobno razgradnjo ter zagnali pilotno napravo. Voda, ki nastaja v skladišču kož, se očisti v več fazah: na situ, v dvostopenjskem granularnem anaerobnem filtru in nadalje z mikroalgami. Predvidena je še vgradnja enote za razsoljevanje, v algni obdelavi pa bo uporabljen izpušni plin iz motorja, na katerem se izkoriščata bioplin in odpadna toplota tako za ogrevanje reaktorjev kakor tudi bazena. Pri projektu sodeluje 19 partnerjev. Pilotne preskuse bodo izvajali tudi v Italiji (odpadna voda iz mlekarne) in Izraelu (odpadna voda iz ribogojnice), kjer so ugodni geografski pogoji za izrabo energije sonca za visok prirast mikroalg. Projektni partnerji raziskujejo možnosti za izrabo mikroalgne biomase in rešitve, ki bodo uporabne za obdelavo odpadnih voda iz živilske industrije. Več o projektu na www.saltgae.si.

Koto d.o.o.         logo1 EOL126       
www.koto.si