Zeos108Gospodarjenje z e-odpadki, petletni projekt podjetja Zeos, ima oblikovano celostno grafično podobo, ki jo je zasnoval Studio 8. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor. Njegova glavna naloga v prihodnjih letih je ozaveščanje prebivalcev o pomenu ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij ter vzpostavitev učinkovitejše in potrošniku prijaznejše mreže njihovega zbiranja. Slogan projekta sliši na ime E-cikliraj, besedica pa združuje izraza recikliraj in e-odpadki. Tako e-odpadke asociativno povežemo z vsemi pozitivnimi sporočili, ki jih prinaša beseda recikliranje in so že dobro znani v javnosti. Med izvajanjem projekta želijo njegovi izvajalci vsem potrošnikom približati miselnost, da e-odpadki in odpadne baterije ne sodijo v smeti, temveč jih je treba ločevati, saj jih tako lahko recikliramo in surovino ponovno uporabimo, le-ti pa ob ustreznem ravnanju ne škodijo okolju, temveč celo »ozelenijo«.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si