dinalpconnect EOL153

Ekološka povezljivost omogoča naravne procese, kot so pretok genov, migracije in razširjanje rastlin ter živali in je pomembna za dolgoročno ohranjaje vrst. Človekovi posegi v prostor lahko onemogočijo gibanje organizmov in s tem zmanjšajo ekološko povezljivost. Dodatni pritisk predstavljajo klimatske spremembe. Cilj projekta Interreg Adrion DINALPCONNECT je okrepiti mednarodno sodelovanje za izboljšanje ekološke povezljivosti med Alpami in Dinaridi za trajnostno ohranjanje biotske pestrosti. Za dosego cilja bo 11 projektnih partnerjev iz sedmih držav pod vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije vzpostavilo mrežo pilotnih regij. Vroče točke ekološke povezljivosti in pomembne prepreke bomo identificirali s pomočjo analize prostorskih podatkov. V podporo nam bo tudi analiza evropskih in nacionalnih politik na področju ekološke povezljivosti s predlogi za uskladitve. Zbrane rezultate in znanje bomo strnili v Strategiji za ekološko povezljivost med Alpami in Dinaridi. Uradna spletna stran projekta je https://dinalpconnect.adrioninterreg.eu/.

Kmetijski inštitut Slovenije         
www.kis.si