Enekom EOL152

V sodelovanju z družbo Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., je družba Telemach d.o.o. v maju 2020 certificirala sistem upravljanja z energijo. Sistem temelji na »Podrobni študiji sistema upravljanja z energijo SUE družbe Telemach d.o.o.« in predstavlja enega prvih certificiranih sistemov upravljanja z energijo v slovenskem prostoru, ki je bil izdelan na osnovi podrobnejše študije, skladno s smernicami Eko sklada. To omogoča pridobitev nepovratnih sredstev. Podrobnejša študija, ki je bila izdelana pod blagovno znamko SUE družbe Enekom, se je poleg osnovnega cilja in pridobitve certifikata osredotočila na nadgradnjo obstoječega sistema upravljanja z energijo družbe v smeri učinkovitega spodbujanja energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. V septembru 2020 družba začenja s celostnim projektom za spodbudo doseganja prihrankov, ki vključuje nadgradnjo energetskega pregleda in zbiranja podatkov SUE, podprto z informacijskimi tehnologijami. Pričakovana vračilna doba projekta je krajša od dveh let.

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si