Center-ponovne-uporabe-TepanjeCenter ponovne uporabe TepanjePo napovedih naj bi se koncept trajnostne potrošnje, ki je nasprotje nepremišljenim nakupom, v prihodnosti krepil. Vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki končajo med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih, navajajo raziskave pri Centru ponovne uporabe. V krožnem gospodarstvu so ponovna uporaba, popravilo in recikliranje zlato pravilo, odpadki pa preteklost. To je tudi vodilo centrov ponovne uporabe. Center ponovne uporabe je socialno podjetje z namenom krepitve trajnostne razvojne funkcionalnosti regionalnega in nacionalnega okolja in povečanja zaposljivosti. Glavna usmeritev podjetja je izboljšanje ravnanja z okoljem in odpadki ter podaljševanje življenjske dobe in ponovne uporabe izdelkov tudi z dodajanjem nove funkcije. Namenjen je prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. Izdelek, ki bi postal odpadek, se ponovno uporabi, s čimer zmanjšujemo količino odloženih stvari na deponijah in s tem privarčujemo, obenem pa skušamo v lokalnem okolju priskrbeti delo težje zaposljivim osebam. V Sloveniji je še vedno prisotna stigma na področju dobave izdelkov iz ponovne uporabe, a le zakaj?

Pripravila: Mihela Koprivnik

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.centerponovneuporabe.si