V avgustu se je zaključila izgradnja fotovoltaičnega sistema na strehi cargo-partner iLogističnega centra Ljubljana na Brniku, ki obsega 1.192 panelov. Po ocenah bo elektrarna proizvedla 575 MWh na leto, s čimer bomo pokrili 34 % energije, z njo bomo prihranili 146 ton CO₂ letno, kar je ekvivalentno 6.698 drevesom. Nedavno smo vozni park službenih vozil dopolnili z dodatnim električnim vozilom, sočasno smo pred upravno stavbo postavili dodatne električne polnilnice. Ena večjih sprememb je bil tudi prehod na spletno platformo CargoWise One, ki se uporablja za organizacijo in upravljanje prevozov ter komunikacijo, s čimer se je zmanjšalo tiskanje posameznih nalogov, računov, opominov in drugih dokumentov, z izjemo dokumentov, ki morajo po zakonu ostati v tiskani obliki. V podporo prodaji smo uvedli Sales Force aplikacijo ter začeli izdajati račune v elektronski obliki in elektronska dokazila o dostavi (ePOD). Pomemben prispevek k brezpapirnemu poslovanju ima tudi spletna platforma SPOT, ki jo uporabljamo za naročanje in upravljanje transportov, komunikacijo s strankami ter sledenje pošiljkam in na kateri se shranjuje celotna transportna dokumentacija. Za boljšo optimizacijo nakladov in razkladov tovornih vozil uporabljamo aplikacijo Time Slot Management. Konec preteklega leta smo implementirali kalkulator za izračunavanje CO₂ emisij in ga vključili v interni sistem za pripravo ponudb. Stranke imajo odslej v vsaki ponudbi naveden tudi približen izračun emisij CO₂, ki jih generira njihova pošiljka. Uvajamo nov program za upravljanje z resursi (ERP program), pridobili smo tudi okoljski certifikat ISO 14001:2015, ki zahteva visok standard pri ravnanju z okoljem.

cargo-partner d.o.o.
www.cargo-partner.com