Vedno več je povpraševanja po butičnih, edinstvenih doživetjih, ki jih želijo okusiti obiskovalci, ko obiščejo posamezno destinacijo. Spoznati želijo lokalno prebivalstvo in način, na katerega živijo, predvsem pa so čedalje bolj trajnostno naravnani in želijo okolju, v katerega so prišli, tudi nekaj povrniti. V Ljubljani imajo domači in tuji obiskovalci priložnost, da destinacijo izkusijo in občutijo skozi aktivno udeležbo in lastno izkušnjo, ki je edinstvena in posebna za lokalno okolje. V Turizmu Ljubljana smo se povezali z ljubljanskimi obrtniki in skupaj z njimi pripravili osem novih butičnih doživetij, ki predstavljajo še obstoječe ljubljanske obrti, kot so dežnikarstvo, tiskarstvo, tkalstvo, lončarstvo in zlatarstvo. Osvetlitev ljubljanskih obrtnikov pomembno prispeva k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, hkrati pa ima širši potencial vključevanja mladih v opravljanje starih tradicionalnih obrti, njihovo prezentacijo ter razvoj turistične ponudbe.

Turizem Ljubljana
www.visitljubljana.com