BTCEOL 113Souporaba električnih vozilV BTC City Ljubljana so se pred kratkim odprla štiri nova postajališča za souporabo električnih vozil, vključenih v »car sharing« sistem Avant2Go, s katerimi družba BTC sledi trendom trajnostne mobilnosti. Prav tako uvaja nov prometni režim, po katerem ulice skladno s konceptom skupnega prometnega prostora prehajajo v širšo uporabo za vse udeležence v prometu, tudi za pešce in kolesarje. V BTC Cityju se dvema že obstoječima enosmernima ulicama zdaj pridružujeta še dve novi, ob njih pa so urejene tudi nove kolesarske in pešpoti. Projekti trajnostne mobilnosti kažejo na skladnost delovanja družbe BTC z globalnimi smernicami trajnostnega razvoja. Hkrati podpirajo prizadevanja Mestne občine Ljubljana za trajnostni razvoj v okviru projekta Zelene prestolnice Evrope 2016. Več na www.misijazeleno.si.

BTC d.d.
www.btc.si