GIZ-DZP-brosura naslovnicaNaslovnica brošureGospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je pripravilo spletno brošuro »Vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG)«. Publikacija je priročno informativno gradivo o prednostih upo-rabe vozil na CNG pogon za voznike osebnih in gospodarskih vozil ter upravljavce voznega parka v podjetjih in javnih ustanovah. V evropskih državah, kot so Italija, Avstrija in Nemčija, je na cestah prisotnih veliko število osebnih in gospodarskih vozil s pogonom na CNG. V Sloveniji je največ vozil na stisnjen zemeljski plin v uporabi v ljubljanskem potniškem prometu. Prav tako na slovenskih cestah lahko zasledimo voznike osebnih vozil, ki so že prepoznali cenovne in okoljske prednosti CNG. V brošuri je več informacij o prednostih uporabe CNG v prometu, lastnostih goriva, o polnilnih mestih v Sloveniji ter sosednjih državah in primerih tovarniških modelov vozil, ki so dostopni na slovenskem trgu.

GIZ DZP, g.i.z.
www.zemeljski-plin.si