Telekom-Slovenije-brezEOL117V Telekomu Slovenije si načrtno prizadevajo za družbeno odgovorno ravnanje, v tem okviru pa tudi za zmanjševanje vplivov svojega delovanja na okolje. Tako med drugim redno spodbujajo svoje dobavitelje k uvajanju elektronskih računov in povečevanju deleža digitalne dokumentacije. V letu 2016 so prejeli že 31 % računov v elektronski obliki, kar je za 3 % več kot v letu 2015. K odgovornemu ravnanju z okoljem spodbujajo tudi svoje uporabnike, ki lahko z e-storitvami pomembno zmanjšajo svoj ogljični odtis. Pri tem v Telekomu Slovenije za podpis naročniških dokumentov uporabljajo podpis z digitalnim kvalificiranim certifikatom. Poleg tega uporabnike spodbujajo k prejemanju elektronske oblike računa, ki je mogoča prek e-banke ali prek e-pošte. Uporabnikom omogočajo tudi podpis dokumentov prek digitalne tablice, s čimer vse večji delež dokumentov ne spreminja izvorne oblike in ostaja celoten življenjski cikel v elektronski obliki. Rezultati načrtnega dela so že vidni, saj so v družbi zmanjšali stroške papirja, kartuš in vzdrževanja tiskalnikov.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si