Odgovor na vprašanje, kako do nižjih stroškov ogrevanja brez lastne investicije, se skriva v energetskem pogodbeništvu. To je partnerstvo med podjetjem za energetske storitve in naročnikom, ki z željo po izboljšanju svoje energetske porabe pridobi nov sistem brez lastne investicije. Prenova se lahko financira s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca pogodbeništva. Investicija se odplačuje iz bodočih prihrankov energije, ki jih podjetje za energetske storitve zagotovi ob vgradnji energetsko učinkovitih tehničnih rešitev. V Interenergu smo že leta 2017 začeli s projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za pogodbene modele energetskega pogodbeništva v sodelovanju z Interenergom so se odločile že številne družbe, kot so na primer Salonit Anhovo, Elan, Belinka, Jub in številne druge. S celovitimi energetskimi rešitvami prispevamo k manjši rabi energije in s tem k nižjim stroškom. S tem podjetja tudi razbremenimo tveganj oskrbe z energijo, izboljšamo njihov ogljični odtis in z vsem navedenim prispevamo k dvigu njihove konkurenčnosti.

Interenergo d.o.o.
www.interenergo.com