Biološki odpadki predstavljajo več kot 34 % vseh komunalnih odpadkov (249 milijonov ton v letu 2017 v EU-28). V letu 2017 je bilo v EU-28 (28 držav članic) 43 % bioloških odpadkov zbranih posebej, ostalih 57 % odpadkov pa je končalo skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki in jih posledično ni bilo možno reciklirati (Linden in Reichel, 2020). Najpogostejši metodi predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov sta kompostiranje (v prisotnosti kisika) in anaerobna presnova (proizvodnja bioplina). Nekoliko manj pogosta metoda, vendar v porastu, je Bokashi kompostiranje, ki temelji na uporabi efektivnih mikroorganizmov (EM) in predstavlja uporabnikom prijazen način ločevanja, zbiranja in predelave bioloških odpadkov. To je postopek predelave bioloških odpadkov, pri katerem le-ti zaradi delovanja EM fermentirajo in se pretvorijo v produkt, ki se v prsti hitro razgradi in pomembno vpliva na številne fizikalne in kemijske lastnosti prsti, posledično pa tudi na njeno rodovitnost.

Zapisala: dr. Leja Goljat

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com