Primer uporabe nalepk v javnih sanitarijah
Primer uporabe nalepk v javnih sanitarijah

Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k ustreznemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnih naprav ter zmanjšati obremenjevanje okolja. S tem namenom je v okviru pobude Zbornice komunalnega gospodarstva Skupaj za boljšo družbo nastala akcija Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak. Tudi v javnem podjetju Komunala Kranj smo pridruženi pobudi, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. Tako smo javnim institucijam na področju občin ustanoviteljic brezplačno razdelili nalepke za WC pokrove, s katerimi osveščamo uporabnike o problematiki odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko in spodbujamo prebivalce k ustreznemu ravnanju z odpadki. Odzivi so odlični.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
www.komunala-kranj.si