Na Biotehniški šoli Maribor se zavedamo, da je varovanje narave zelo pomembno za nadaljnje preživetje človeštva. Program GLOBE nam omogoča, da lahko pridobimo številne uporabne informacije in podatke, ki nam bodo lajšali pot k temu cilju, hkrati pa omogoča sodelovanje tako dijakov in učiteljev. Novo dobljeni podatki bodo še posebej koristili znanstvenikom, ki delajo v pomembnih institucijah, kot je npr. NASA. Posebno privlačnost daje programu GLOBE tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj lahko številne meritve primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti. Dejavnosti v okviru programa so naravnane na pet tematskih sklopov: atmosfera, hidrosfera, pedosfera, biosfera ter Zemlja kot sistem. Na šoli smo izbrali hidrosfero, v okviru katere spremljamo in merimo pH in temperaturo vode, vsebnost nitratov, električno prevodnost in vsebnost kisika. Meritve bomo opravljali v Kamniškem potoku, ki je najbližje naši šoli. Pridobljeni podatki nam bodo pokazali, ali je Kamniški potok onesnažen, kdo so njegovi potencialni onesnaževalci in kako poiskati rešitve za izboljšanje obstoječega stanja.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si