V jedilnicah, čajnih kuhinjah in sejnih sobah v Leku, ki je del Novartisa, v letu 2022 ne uporabljamo več izdelkov in embalaže iz plastike za enkratno uporabo. Ob podpori uprave smo jih zamenjali z izdelki iz okoljsko prijaznejših, biorazgradljivih materialov. Pri tem je bilo ključno tudi dobro sodelovanje z dobavitelji. Spremembo smo izpeljali na vseh lokacijah v sklopu uresničevanja Novartisove pobude za popolno odstranitev plastike za enkratno uporabo iz neproizvodnih delov poslovanja do konca leta 2021. Izjemoma se poslužujemo starih zalog, vendar izključno do njihove dokončne porabe. Iz rabe smo tako odstranili številne plastične izdelke, predvsem plastenke za vodo, lončke za kavo, jedilni pribor in plastična pisala za enkratno uporabo. Samo v proizvodnih enotah smo ob pitnikih v letu 2020 uporabili 900 tisoč plastičnih kozarcev. »O pomenu zmanjševanja odpadkov redno ozaveščamo sodelavce. Spremembe, ki jih uvajamo, da bi dosegli plastično nevtralno poslovanje do leta 2025, so med njimi zelo dobro sprejete,« pojasni Mojca Potočnik, odgovorna oseba za okolje v Leku.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si