Pri obiranju hmelja odpeljemo iz hmeljišča celotni nadzemni del rastlin do obiralnega stroja. Po obiranju storžkov ostanejo pri obiralnem stroju listi in stebla hmelja (hmeljevina), tesno prepleteni s polipropilensko vrvico, ki se uporablja med rastno sezono hmelja za oporo za njegovo rast, saj je hmelj vzpenjalka. To pomeni velik problem, kot so neprimernost za recikliranje, plačevanje za deponije, odvoz s kmetije – nesklenjen krog. Količina hmeljevine na letni ravni v Sloveniji znaša okrog 24.000 ton. V okviru EU LIFE projekta BioTHOP pa smo v hmeljarsko panogo uvedli krožno gospodarstvo – za oporo hmelju smo vpeljali 100 % biorazgradljivo in 100 % kompostabilno vrvico iz polimlečne kisline, ki se pri pravilnem izvajanju kompostiranja na kmetijah razgradi na vodo, ogljikov dioksid in organsko maso. Na ta način v kompostu in v okolju ne ostaja nobena sintetična snov in kompost je pripravljen za vračanje na kmetijske površine, s čimer se krog na kmetiji sklene. Poleg tega smo iz hmeljevine izdelali 13 100 % biorazgradljivih in 100 % kompostabilnih izdelkov, med njimi vrtnarske lončke, embalažo za steklenice, biokompozit, prekrivko za vrtnarstvo, papir in kozmetično embalažo za kremo.

BioTHOP logo

Razvojna agencija Savinja

www.ra-savinja.si