Bureau VeritasJe certifikacijski sistem kakovosti in trajnosti evropskega projekta, ki ga v okviru programa Interreg IV-B financira FEDER. Gre za certifikacijski sistem za sredozemska biogoriva: lesne pelete, oljčne kamne, lesne sekance in školjke. Za lesne pelete in lesne sekance sistem temelji na mednarodnih standardih; za lesne pelete na ISO 17225-2 in za sekance na ISO 17225- 4, medtem ko za ostala biogoriva temelji na lastnih predstandardih, razvitih v projektu. Eden pomembnejših ciljev projekta Biomasud je v vsaki državi partnerici certificirati 2 podjetji s certifikatom Biomasud ter s tem zagotoviti kvaliteto biomase in biogoriv iz surovin, značilnih za mediteransko okolje, ki so primerna tudi za rabo v gospodinjstvih. Za pridobitev certifikata mora podjetje dosegati 3 pogoje: kakovost, trajnost in sledljivost biomase. Certifikat dobijo podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo trda biogoriva in se odločijo, da bodo upoštevala pogoje in pravila certificiranja Biomasud Plus. Z veseljem sporočamo, da smo v novembru 2018 podjetju Biomasa d.o.o. podelili prvi certifikat Biomasud v Sloveniji. Biomasa d.o.o. je eden največjih proizvajalcev lesnih sekancev v Sloveniji, kar pomeni, da bo velik delež sekancev na slovenskem trgu označen z Biomasud certifikatom. Zapisal: Nace Kregar

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si