Privlačnost krajine, z njenim naravnim in grajenim okoljem, predstavlja pomemben del vizualne predstavitve turistične destinacije. S kontinuiranim pojavljanjem in medijskim predstavljanjem podobe destinacije se umetno ustvarjajo referenčni simbolni toposi, ki konstruirajo prostorsko identiteto s simbolnimi elementi prepoznavnosti. Sodobni arhitekturni posegi v krajino zahtevajo strokoven in senzibilen pristop, vključevanje kreativnega sektorja in uporabo lesa kot primarnega materiala. Kot primer dobre prakse uporabe lesa v sodobnem arhitekturnem posegu v tradicionalno krajino lahko omenimo sistematično in celovito prenovo vaških jeder vasi v Bohinju. Išče se izhodišča v proučevanju stavbne tipologije posameznih vasi in tradicionalnih znanjih obdelave lesa. S kratkimi dobavnimi verigami in izkazovanjem pripadnosti alpskemu okolju z vključevanjem lokalno izdelanih izdelkov v novograjenih in rekonstruiranih objektih različnih investitorjev se spodbuja medsektorsko sodelovanje med turizmom, lesno pohištveno industrijo in kreativnimi industrijami. Arhitekturni elementi, ki temeljijo na lokalni tradiciji, pripomorejo k razvoju in krepitvi lokalnega gospodarstva ter pozitivno vplivajo na občutke pripadnosti in doživljanje destinacije.
Zapisala: dr. Jana Vilman

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
www.ft.um.si