V projektu ENCOURAGE (ERASMUS +) je izvedena analiza spretnosti in kompetenc, potreb in izzivov za trajnostno ravnanje z odpadki med zaposlenimi na občini iz področja odpadkov in učitelji srednjih šol. Rezultati kažejo na več interesnih področij trajnostnega ravnanja z odpadki: zmanjšanje količin odpadkov, nove tehnologije recikliranja, splošne informacije o trajnostnem ravnanju z odpadki, organizacija ravnanja z odpadki v občinah, dokumentacija o ravnanju z odpadki idr. Občinske predstavnike zanimajo dobre prakse, izvajanje študijskih primerov, ogljični odtis odpadne embalaže, krožno gospodarstvo idr. Učitelje zanimajo predvsem metode usposabljanja na področju sekundarnih surovin, koncepti »brez odpadkov«, recikliranje in ponovna uporaba odpadkov, učenje z opazovanjem, pridobivanje trajnega in izvedljivega znanja ter motivacijski pristopi za mlade na področju trajnostnega ravnanja z odpadki. Več o projektu na www.encourage.projectsgallery.eu.

Pripravila: dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

SL Sofinancira Evropska unija POS

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si