Saubermacher 114_115Saubermacher Slovenija že petič podaril Okoljsko nagradoŽe peto leto zapored podjetje Saubermacher Slovenija podeljuje Okoljsko nagrado najbolj zaslužnim diplomskim delom na področju okolja, energije, odpadkov ipd. Izmed prispelih nalog se je tokrat po oceni strokovne komisije v ožji izbor uvrstilo 8 nalog. Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo so nam tudi v tem letu postregle s širokim izborom zanimivih, drugačnih in strokovnih diplomskih del. Pokrivale so tematiko nevarnih odpadkov, proizvodnjo plina iz papirniške odpadne vode, odstranjevanja ionov težkih kovin, prenosa mikroplastike v vodnem okolju idr. Za zmagovalno nalogo je bilo izbrano diplomsko delo Ane Bole z naslovom Bioreaktorska odlagališča nevarnih odpadkov u Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Ob podelitvi je potekala tudi okrogla miza na temo nevarnih odpadkov, kjer so pod vodstvom Mojce Mavec kot sogovorniki sodelovali dr. Marko Homšak, direktor podjetja Talum Inštitut d.o.o., prof. dr. Gregor Zupančič iz Univerze v Novi Gorici in Drago Mir iz podjetja Saubermacher Slovenija. Govorili so o posebnostih, trendih in novostih na področju ustreznega shranjevanja kot ločevanja nevarnih odpadkov.

Saubermacher Slovenija, d.o.o.
www.saubermacher.si