Medium 1MediumV tiskarni Medium se držimo načel trajnostnega razvoja, kar upoštevamo tudi pri izbiri materialov. Stranke spodbujamo k tiskanju na recikliranem papirju ali papirju s FSC oziroma certifikatom PEFC. Papir, ki ga uporabljamo, je večinoma evropskega izvora. Zavedamo se, da se ob vseh naših aktivnostih sproščajo emisije CO2, zato jih poskušamo zmanjšati na vseh področjih. Za prevoz 1 tone papirja, pripeljanega iz Kitajske, Indonezije in drugod, se v povprečju sprosti 300 kg CO2. Kot primerjavo lahko navedemo, da se iz 1 tone papirja izdela okoli 3.000 izvodov revije EOL. Za tisk takšne naklade se porabi približno 350 kWh električne energije. Povprečna emisija CO2 na kilovatno uro v Sloveniji znaša 0,55 kg/kWh. Torej se pri izdelavi revije, kot je EOL, sprosti slabih 200 kg CO2. V primeru, da se za tisk takšne revije uporabi papir, pripeljan iz ”daljnih dežel”, se samo za njegov prevoz sprosti dodatnih 300 kg CO2. Žal okolje še nima svoje cene. Nas pa je vedno več, ki z nakupom okolju prijaznejših materialov, proizvodov ali storitev namenimo dodatni cent za okolje.

Medium d.o.o.
www.medium.si