V zadnjem desetletju potrošnik ugotavlja, da se mu obisk pri serviserju aparatov ne splača. A stvari se počasi obračajo v drugo smer. Evropski parlament je aprila letos potrdil predlog Evropske komisije in sprejel Evropsko resolucija o pravici do popravil naprav, v kateri so navedene zahteve glede zakonodajnega predloga o pravici do popravila. Evropska komisija naj bi ga do konca letošnjega leta sprejela. V določenih državah EU in tudi drugod po svetu se že lotevajo te problematike z različnimi aktivnostmi. Primer dobre prakse je recimo Avstrija, kjer so izdali bone za popravilo elektronskih naprav. Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. V družbi ZEOS, d.o.o., smo si za enega od ciljev tekočega projekta Life Spodbujamo e-krožno zadali, da spodbujamo popravilo aparatov in gospodinjstva ozaveščamo o tej tematiki s pomočjo različnih aktivnosti na terenu. V maju in juniju sodelujemo na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in avdio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih pregleda in diagnosticira napako hišni serviser iz Servisa Jurco. Tako smo bili prisotni že na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, na dogodku Eko dan v Škofji Loki, na dogodku Festival ponovne uporabe v Kranju, na dogodku Znanstival v Ljubljani, načrtujemo pa še obisk dogodka Art Kamp v Mariboru.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si