Družba ELES že dobro leto aktivno sodeluje v mednarodnem projektu Defender. Njegov cilj je identifikacija tveganj na kritični energetski infrastrukturi in storitvah, ki jih nudi, priprava informacijskega okolja za zgodnje prepoznavanje tveganj in ozaveščanje zaposlenih o ukrepih za njihovo zmanjševanje. V projekt so vključeni partnerji, ki skupaj pokrivajo celoten elektroenergetski sistem, kot so proizvajalci električne energije, prenosnega omrežja, distribucijskega omrežja in končni uporabniki. Družba ELES s partnerji trenutno pripravlja scenarije za pilotne projekte, na katerih bomo preverili, na kakšen način je mogoče prepoznavanje varnostnih groženj, ki jih predstavljajo poskusi vdora v omrežje, pri katerih je uporabljena kombinacija človeškega, kibernetskega in fizičnega dejavnika. Na pilotnih projektih bomo preverili, ali je z obstoječimi načini varovanja oziroma analizo kombinacije informacij, ki prihajajo iz različnih sistemov varovanja, mogoče učinkovito zaznavati takšne aktivnosti. V naslednji fazi projekta bomo pripravili tudi ukrepe za varovanje pred njimi. V projekt, ki bo trajal tri leta, je vključenih 18 partnerjev iz devetih držav, sofinanciran pa je iz programa Obzorje 2020.

  defender logo EOL 127                 flag yellow high EOL 127

This project has received funding from the European Unions Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 740898.

ELES, d.o.o.     
www.eles.si