Družba HESS je v sodelovanju z ekološkim rejcem na območje velike sončne elektrarne ob HE Brežice naselila 40 ovac. Gre za primer agrofotovoltaike, v tujini že precej pogoste prakse, pri nas je še v zametkih. Agrofotovoltaika je izraz za kombinirano rabo zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene. Dvojna raba zemljišč tako predstavlja eno od učinkovitih možnosti energetskega prehoda. Agrofotovoltaika lahko s primerno tehnično zasnovo poveča učinkovitost rabe zemljišč, nudi varstvo rastlinam in živalim, omogoča večji hektarski donos in zmanjšuje potrebo po namakanju do 20 %. Agrofotovoltaične naprave rastlinam in živalim nudijo delno osenčenje pred premočnimi žarki sonca, pred zmrzaljo, rastline ščitijo pred izsušitvijo, ohranjajo večjo vlago tal in predstavljajo odlično protitočno zaščito. Obenem je z razporeditvijo panelov nad nasadi mogoče regulirati tudi osvetlitev. Raziskave kažejo na velik potencial agrofotovoltaike, saj v nekaterih primerih lahko na enoto površine pridelamo celo več kot bi brez fotovoltaike. Nekatere rastline namreč v vročih in sušnih pogojih uspevajo bolje, če jih zasenčimo s sončnimi paneli. Tudi fotovoltaična elektrarna D3 glede na postavitev omogoča rabo zemljišča v druge namene. Z vidika rabe kmetijskih zemljišč so strokovnjaki predlagali zlasti rejo kokoši nesnic in pridelovanje špargljev, malin ter ribeza. Mogoča pa je tudi reja ovac.

HESS, d.o.o.
www.he-ss.si