Reduction logoAerodrom Ljubljana, d.o.o., si že od leta 2012, ko je prvič izmeril svoj ogljični odtis in pridobil certifikat Airport Carbon Accreditation na prvi ravni, prizadeva zmanjšati izpuste toplogrednih emisij v okolje in postati »ogljično nevtralen«. Z različnimi manjšimi ukrepi je družbi v letu 2013 uspelo ogljični odtis zmanjšati za šest ton oziroma za dober odstotek in certifikat obnoviti. V letošnjem letu pa smo na podlagi občutnega zmanjšanja ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida uspeli pridobiti certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven (t.i. Level 2 – Reduction). Tako smo v letu 2014, glede na izhodiščno leto (2012), zmanjšali absolutno vrednost ogljičnega odtisa za 488 ton oziroma za slabih 11 odstotkov (v segmentu ogrevanja pa skoraj za 44 odstotkov). Okoljska politika Aerodroma Ljubljana predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev. Več o programu: www.airportcarbonaccredited.org.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si