Aerodrom-Ljubljana---ACA-logo110Aerodrom-Ljubljana---ego log110Okoljska prizadevanja Aerodroma Ljubljana so bila v minulih dneh nagrajena z obnovitvijo certifikatov Aiport Carbon Accreditation in Evropske zelene pisarne. V okviru pobude Združenja evropskih letališč (ACI Europe) že nekaj let sodelujemo v mednarodni certifikacijski shemi Airport Carbon Accreditation. Njen namen je zmanjševanje toplogrednih plinov na letalskem področju. Leta 2013 smo prvič izračunali svoj ogljični odtis (za leto 2012) in na prvi stopnji uspešno opravili certificiranje Airport Carbon Acrediatation. Po obnovitvi leta 2014 nam je certifikat lani uspelo nadgraditi na drugo raven in ga na njej letos tudi obdržati. Aerodrom Ljubljana svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje nadgrajuje tudi z ukrepi za ozelenjevanje pisarne, za kar je leta 2013 prejel certifikat Evropske zelene pisarne (EGO), ki ga je v letošnjem in preteklih letih uspešno obnovil.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si