Družba Aerodrom Ljubljana je svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov njenih dejavnosti na okolje nadgradila z ukrepi za ozelenjevanje pisarne. Od nedavnega se tako lahko pohvali s certifikatom Evropske zelene pisarne, kmalu pa upa na čim boljšo uvrstitev na tekmovanju na evropski ravni. Okoljska politika družbe, ki je upravljavec in obratovalec ljubljanskega letališča, je bogatejša za zelene prakse na področju pisarniške dejavnosti. Sistematično vpeljevanje zelene prakse je temeljilo na skrbni raziskavi prednosti in pomanjkljivosti obstoječega ravnanja. Z osveščanjem in spodbujanjem zaposlenih k odgovornemu odnosu do okolja v pisarni ter uvajanju novih ukrepov na tem področju so se zavezali k še učinkovitejši rabi naravnih virov, ravnanju z odpadki, večji kakovosti zraka v zaprtih prostorih, trajnostni politiki nabave sredstev in materiala ter večji rabi trajnostnih oblik prevoza. Za nenehen napredek na tem področju je v družbi organizirana posebna projektna skupina, ki si prizadeva za vključenost čim širšega števila zaposlenih.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
www.lju-airport.si