Pred dobrim letom smo se v A1 Slovenija v okviru strategije ESG zavezali k ambicioznim družbeno odgovornim ciljem. Na področju okolja želimo med drugim s postopnim prehodom na energijo iz obnovljivih virov do 2030 postati neto ogljično nevtralno podjetje. Bazne postaje, s katerimi operaterji zagotavljamo pokritost s signalom, predstavljajo določeno obremenitev za okolje, zato v A1 Slovenija dopolnjujemo njihovo uporabnost. Februarja letos smo opremili nekaj baznih postaj s solarnimi celicami, ki bodo s proizvedeno sončno energijo postale delno samooskrbne. V podjetju si z različnimi aktivnostmi že od leta 2009 prizadevamo za energetsko učinkovito poslovanje. V mobilnem in fiksnem omrežju ter na vseh lokacijah, kjer poslujemo, zagotavljamo energetsko varčno opremo, ogljični odtis pa zmanjšujemo tudi z nakupom zelene električne energije. Iz leta v leto povečujemo delež električne energije iz obnovljivih virov, naš končni cilj pa je do leta 2030 postati neto ogljično nevtralno podjetje.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si