A1 Slovenija EOL160 scaled

V A1 Slovenija se v strategiji ESG zavezujemo k ambicioznim okoljskim ciljem, s katerimi krepimo delovanje na področju energetske učinkovitosti, ogljičnega odtisa in krožnega gospodarstva. Okoljska odgovornost je eden temeljev poslovanja družbe A1 Slovenija, ki že leta deluje v smeri zmanjševanja okoljskih vplivov in trajnostnega poslovanja. Na ravni skupine A1 Telekom Austria Group smo si zadali cilj, da do leta 2030 postanemo neto ogljično nevtralni, kar bomo dosegli s postopnim prehodom na energijo iz obnovljivih virov, zmanjšanjem porabe električne energije in povečanjem energetske učinkovitosti ter zmanjšanjem porabe goriva in izpustov s posodobitvijo voznega parka. V A1 Slovenija že danes 72 % električne energije pridobimo iz obnovljivih virov, v zadnjem letu pa smo dosegli več kot 20 % znižanje izpustov toplogrednih plinov v voznem parku. Krožno gospodarstvo spodbujamo z zbiranjem in recikliranjem odsluženih telefonov. V preteklem letu smo število zbranih telefonov skoraj podvojili.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si