Nova stanovanja po načelih trajnostne gradnje
Nova stanovanja po načelih trajnostne gradnje

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (Sklad), se bo prijavil na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje demonstracijskih objektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom. Ministrstvo želi z demonstracijskim objektom preveriti ustreznost opredeljevanja parametrov trajnostne gradnje, med katere prištevamo energetsko učinkovitost, učinkovito rabo materialov, vseživljenjsko uporabo in prilagodljivost, nizke stroške vzdrževanja, racionalno rabo vodnih virov, prilagojenost na mobilne oblike prihodnosti in prilagojenost na podnebne spremembe. Gradnja objektov z načeli trajnostne gradnje je ena izmed temeljnih zavez Evropske unije pri prehodu v ogljično nevtralno družbo, naloga javnih institucij pa je, da te zaveze izvedejo v praksi. S sofinanciranjem bi lahko Sklad zgradil 88 najemniških stanovanjskih enot v dveh stavbah s skupno garažo v soseski Pod Pekrsko gorco na območju mestne četrti Studenci v Mariboru. Demonstracijski objekt bi ustrezal merilom trajnostne gradnje. Predvidena je lesena nosilna konstrukcija nadzemnega dela, učinkovito prezračevanje z rekuperacijo toplote in parkirna mesta opremljena s polnilnicami za električna vozila. Objekt odlikuje tudi nizka gostota pozidave, odlična lokacija ob zelenih površinah in vpetost v mestno okolje. Rezultati razpisa bodo objavljeni v februarju 2020, v primeru odobrenega sofinanciranja bodo stanovanja na razpolago v letu 2022.

Stanovanjski sklad RS
https://ssrs.si