Telekom Slovenije EOL152

Pri Telekom Slovenije smo naredili naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo tako uporabniki dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, polni potencial tehnologije 5G pa bo uporabnikom na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov. Korake na poti evolucijskega tehnološkega razvoja delamo skrbno, odgovorno in z doslednim spoštovanjem okolja, v katerem delujemo in živimo. Omrežje 5G Telekoma Slovenije zaenkrat deluje na enakih frekvenčnih pasovih, kot se uporabljajo za obstoječa mobilna omrežja in so z vidika elektromagnetnih valovanj dokazano varna. Pri tem zaradi vse bolj naprednih tehnologij delujejo na minimalnih oddajnih močeh. Slovenska zakonodaja je na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu. Meritve morebitnih vplivov na okolje izvajajo neodvisne strokovne institucije, ki so za to pooblaščene s strani Agencije RS za okolje. Meritve nadgrajenih baznih postaj kažejo, da delujejo varno in daleč pod mejnimi vrednostmi.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si