AGRA, najpomembnejši sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji štirih držav bo zreli kakovosti dodal številne modre in zelene poudarke. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na sejmu, ki bo med 24. in 29. avgustom v Gornji Radgoni, pripravlja interaktivno razstavo »Vode povezujejo«. Zavod za gozdove Slovenije bo osvetlil pomen gozda v vodnem krogu. Pomen pravega odnosa do neonesnaženih voda in vse narave bodo predstavili naravni parki Slovenije. Vrt po načinu permakulture z biodinamičnim gospodarjenjem bo razen k zdravi pridelavi in prehrani vabil k zdravem gibanju v naravi in poudarjal pomen teh dejavnosti za mlade. Na pomen lokalne samooskrbe ter na okolju in človeku prijazno krajšanje poti od polja do miz potrošnikov bodo opozarjali strokovni posveti, razstave avtohtonih živali, vzorčni nasadi, skupna predstavitev ekološke in biodinamične pridelave in predelave ter kmetije z dopolnilno dejavnostjo turistične in prehranske ponudbe. Da organizatorji tudi s povabilom na sejem mislijo zeleno, dokazujejo s paketno ugodnejšim in naravi prijaznejšim vsakodnevnim avtobusnim prevozom prevoznika Arriva na relaciji: Ljubljana, Vransko, Celje, Slovenska Bistrica, Maribor, sejem AGRA v Gornji Radgoni.

Pomurski sejem d.d.
www.pomurski-sejem.si