Slovensko zdruzenje za trajnostno gradnjo GBC SlovenijaEOL150

Odpadki so vse večji problem sodobnega sveta. Kot kažejo simulacije, bomo ob nespremenjenem načinu življenja in rasti populacije do leta 2050 proizvedli kar 70 % več odpadkov. Tudi gradbena industrija proizvaja določeno količino odpadkov v procesu proizvodnje gradbenih materialov in pri gradnji. Tudi sama zgradba po sicer daljšem času, pa vendar, postane odpadek. Možnosti, ki se odpirajo, je več. Prva možnost je, da obstoječe zgradbe temeljito obnovimo, prilagodimo potrebam sodobnega človeka in jih še naprej uporabljamo. S tem prihranimo veliko količino gradbenega materiala in ohranimo zelene površine, ki bi jih sicer pozidali. Druga možnost je, da odpadni material, seveda ob pogoju, da ga ustrezno ločimo glede na vrsto materiala, ponovno uporabimo za enak namen ali alternativno področje uporabe. Tretja možnost je recikliranje odpadnega materiala, kjer je pomembno, da tako tehnologija recikliranja kot alternativna uporaba materiala dodatno ne obremenjujeta okolja. To so teme, ki so vse bolj aktualne in se jim bomo bolj podrobno posvetili tudi na 5. Konferenci trajnostne gradnje, ki jo v Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, organiziramo 15. oktobra 2020. Skupaj z sodelujočimi bomo iskali čim boljše rešitve za zmanjšanje odpadkov na področju gradbeništva in uveljavljanju trajnostne gradnje.
Zapisala: mag. Iva Verbnik
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si