Zeos109Družba Zeos bo v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor, vzpostavila učinkovitejšo in potrošniku prijaznejšo mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Cilj je končnemu potrošniku približati prevzemna mesta za oddajo tovrstnih odpadkov in postaviti 400 uličnih zbiralnikov na območju celotne Slovenije. S postavitvijo uličnih zbiralnikov je družba Zeos pričela že v letu 2015 in tako do sedaj postavila že 10 uličnih zbiralnikov, ki jih najdete v Velenju, Murski Soboti, Kopru, Mariboru, Grosuplju in na Bledu.

V postavljenih uličnih zbiralnikih družba že beleži obetavne rezultate zbiranja. Najuspešnejši rezultat zbrane količine v uličnem zbiralniku je 450 kg e-odpadkov in 30 kg odpadnih baterij, kar nakazuje tudi na potrošnikovo pozitivno odzivnost k pravilnemu ravnanju s tovrstno opremo. Tako se družba že aktivno pripravlja na širjenje okolju prijazne mreže zbiranja v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si