V sklopu sejma AGRA v Gornji Radgoni sta ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje Irena Šinko in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš podpisala pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu za obdobje 2023-2027. Finančni instrumenti bodo mladim kmetom in majhnim kmetijam omogočili boljši dostop do finančnih virov, s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, izboljšanja tekočega poslovanja in obnove škode po uničujočih poplavah, saj bo na voljo 37 milijonov evrov. Finančni instrumenti bodo na voljo v obliki brezobrestnih mikroposojil do 25.000 evrov, z možnostjo enoletnega moratorija in ročnostjo do 5 let ter v obliki razvojnih posojil do 1 milijona evrov, z nizko obrestno mero, moratorijem do petih let in ročnostjo do 20 let. Obe obliki povratnih sredstev bo razpisal Slovenski regionalno razvojni sklad.

Slovenski regionalno razvojni sklad
www.srrs.si