Saubermacher---Komunala-MS110V letu 2016 v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. obeležujemo 25 let delovanja. Lastniki so se za ustanovitev podjetja leta 1991 odločili zaradi odličnih rezultatov pilotnega projekta ločenega zbiranja odpadkov, s katerim se je začelo leta 1990 v mestu Murska Sobota in nekaterih primestnih naseljih. Z aktivnostmi GJS zbiranja komunalnih odpadkov danes pokrivamo 18 občin na levem bregu Mure, kar pomeni, da opravljamo storitve za cca. 70.000 prebivalcev oziroma 2/3 pomurske regije. V podjetju je trenutno 50 zaposlenih, ob ustanovitvi jih je bilo 19. V voznem parku imamo čez 20 specialnih vozil in ponosni smo, da je, zahvaljujoč uvedenemu ločenemu zbiranju odpadkov v vseh občinah, osveščenost prebivalcev na izjemno visoki ravni. Poleg usmerjenosti k zdravemu naravnemu okolju stremimo tudi k zdravim odnosom z našimi zaposlenimi, kupci, dobavitelji, lastniki ter širšo in ožjo družbeno skupnostjo. V vseh 25 letih smo rasli, se razvijali in danes je Saubermacher – Komunala podjetje z jasno vizijo in poslanstvom. Zaposleni delamo v skladu s prepoznanimi ključnimi vrednotami, ki so: usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost, gospodarnost in družbena odgovornost.

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si